הקדמה - למה דואוקרט?
למה כתבנו את הדואקט
ראינו כיצד אנשים מנהלים אירועים ומשימות בשיטת הTeal וגילינו שאין כלים שמאפרים להריץ אירוע בצורה כזו.
הדואוקרט נותן לנו להנהל אירועים בצורה שלכולם יש מקום להציע ולעשות את כל מה שהם רוצים.
Last modified 1yr ago
Copy link